2017-05-19

Struktura organizacyjna

Dyrektor

Wicedyrektor

Pracownicy pedagogiczni – specjaliści: psychologowie, pedagodzy , pedagodzy specjalni,  rehabilitant, logopedzi, terapeuci SI 
i  doradca zawodowy

Poradnia zatrudnia także lekarza oraz 5 pracowników administracji i obsługi.