2017-05-19

Zadasy funkcjonowania

Poradnia funkcjonuje według przepisów określających zasady działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych –  Rozporządzenia MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 13.02.2013r., poz.199) oraz innych aktów prawnych.
Poradnia udziela pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom z przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie Dzielnicy Wilanów, a także dzieciom i młodzieży nieuczęszczającym do placówek oświatowych zamieszkałym na terenie Dzielnicy Wilanów oraz ich rodzicom.